ทำความรู้จักกับเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม

เครื่องวัดขนาดอนุภาค

 เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เรียกได้ว่าเฉพาะทางมากๆ ซึ่งเครื่องมือวัด (Measuring Tool) ก็คือ เครื่องมือสำหรับใช้ในการวัดเพื่อบ่งชี้บอกระยะหรือขนาดในการกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบระยะหรือขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัสดุชิ้นงาน ฯลฯ โดยเครื่องมือวัดมีหลายชนิด แต่ละชนิดมีลักษณะ รูปร่างที่แตกต่างกันตามประโยชน์ใช้งาน เช่น เครื่องวัดขนาดอนุภาค ทั้งนี้ การจะซื้อเครื่องมือวัดใดๆ เราขอแนะนำว่าอย่าซื้อสุ่มสี่สุ่มห้า เพราะอาจได้ของที่ไม่ได้มาตรฐานมาก็เป็นได้ ฉะนั้น บทความนี้ เราจึงมี เทคนิควิธีการเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมมาฝาก 

เทคนิควิธีการเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 

  • เทคนิควิธีการเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม เทคนิคที่ 1 : ต้องมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความน่าเชื่อถือเป็นปัจจัยหลักของการเลือกซื้อเครื่องมือวัด เช่น เครื่องวัดขนาดอนุภาค เนื่องจากเครื่องมือวัดจะแสดงค่าที่คนไม่สามารถคำนวณออกมาได้ด้วยตาเปล่า จึงต้องอาศัยการใช้งานเครื่องมือวัดเพื่อให้ได้ค่าที่เชื่อถือได้ 
  • เทคนิควิธีการเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม เทคนิคที่ 2 : ต้องมีความไวในการวัด (Sensitivity) เครื่องมือวัดบางชนิดจำเป็นต้องให้ค่าการอ่านในทันทีทันใดเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิที่ต้องเปลี่ยนแปลงทันทีเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรือเครื่องมือวัดที่ทำงานโดยระบบดิจิทัล ก็ต้องมีการให้ค่าตัวเลขอย่างรวดเร็วในขณะที่ทำการวัด 
เครื่องวัดขนาดอนุภาค
  • เทคนิควิธีการเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม เทคนิคที่ 3 : ต้องมีความถูกต้อง (Accuracy) แม้ว่าเครื่องมือวัดแต่ละชนิดจะให้ค่าออกมาตามการวัด แต่ตัวเลขที่ได้อาจไม่มีความถูกต้อง ซึ่งเกิดจากความคลาดเคลื่อน ทำให้ได้ตัวเลขที่ไม่แน่นอนหรือตัวเลขที่ผิดพลาดไปจากที่ต้องการ ดังนั้นเครื่องวัดที่มีมาตรฐานควรให้ค่าตัวเลขที่ตรงตามความเป็นจริงและมีความถูกต้อง 
  • เทคนิควิธีการเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม เทคนิคที่ 4 : ต้องมีความเที่ยงตรง (Precision) ความเที่ยงตรงของเครื่องวัดเป็นการแสดงค่าการวัดออกมา เช่น เครื่องวัดขนาดอนุภาค จะต้องให้ได้ค่าตามเดิมทุกครั้งที่ทำการวัดกับอุปกรณ์หรือระบบที่ต้องการวัด 

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการซื้อเครื่องมือวัดมาใช้ในงานอุตสาหกรรมของคุณ คุณสามารถซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดเลย ซึ่งตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดเหล่านี้ จะช่วยแนะนำสินค้าให้คุณได้ ทำให้คุณได้สินค้าที่ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมของคุณมากที่สุด อีกทั้งตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดยังพร้อมซัพพอร์ตคุณในกรณีที่เครื่องมือวัดมีปัญหาอีกด้วย