วิธีเลือกซื้อเราเตอร์ไวไฟ

เราเตอร์ไวไฟ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ซึ่งสามารถกระจายสัญญาณให้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือ ให้สามารถใช้งานได้พร้อมๆกัน มีหน้าที่สำคัญในการกำหนดเส้นทางของ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ภายในบ้าน หรือที่ทำงานของคุณ พร้อมกับปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบมีสาย (ใช้สาย LAN) และ ไร้สาย (ใช้ Wi-Fi) ให้แก่ผู้ที่ใช้เครือข่ายภายในองค์กร